Disable Gutenberg

Hướng dẫn tắt Gutenberg trong WordPress 5.0, mang Classic Editor trở lại

Những bạn nào đã nâng cấp lên WordPress 5.0 bắt đầu từ 06/12/2018 thì Gutenberg đã trở thành trình soạn thảo mặc định, bởi...