[Giá Xưởng] Thanh gỗ thông pallet 110cm x 7.5cm x 1.5cm đã bào láng xử lý bề mặt

12.000110.000

SKU: N/A Category: